Poladin
info@poladin.hr poladin.lumbarda +385 (0)20 712 355 +385 (0)91 36 46 604

Rent-a-car

Uvjeti najma:

1. Minimalna dob vozača je 21 godina; vozačka dozvola mora biti starija od dvije godine.

2. Najkraći najam koji se može ugovoriti je u trajanju od 24 sata.

3. Vozilo se izdaje s punim spremnikom benzina, te se takvo i vraća.

4. Svaki sat zakašnjenja se naplaćuje kao 1/5 dnevnog najma.

5. Sva vozila su osigurana od odgovornosti za štetu nanesenu tre?em licu.

6. Vozila se daju u najam pod uvjetima Ugovora o najmu, tiskanima na poleđini ugovora te se najmoprimci mole da ih pažljivo pročitaju.