Poladin
info@poladin.hr poladin.lumbarda +385 (0)20 712 355 +385 (0)91 36 46 604

PELJEKA TURA

Zahvaljuju?i reljefu u kojemu su brojna plodna polja zaklonjena brdima, a padine izloene suncu, upravo na Pelješcu uspijevaju svjetski poznata vrhunska vina. Ovaj cjelodnevni izlet tako uklju?uje posjet pelješkim  vinogradima, a nakon toga idemo u posjet slikovitom gradi?u Stonu, poznatom po svojoj solani, zidinama i zaljevu školjaka. Tipi?ni seoski ru?ak o?ekuje nas u Kuni. Nakon ru?ka slijedi posjet franjeva?kom samostanu poznatom po zbirkama umjetni?kih predmeta te posjet farmi magaraca. Izlet završava u Prizdrini posjetom konobi obitelji Bartulovi? gdje ?emo kušati gdje njihova najbolja vina.