Poladin
info@poladin.hr poladin.lumbarda +385 (0)20 712 355 +385 (0)91 36 46 604

Donkey safari

Šetnja na magarcima po?inje u Postrani i završava u Pavja Luci, a osim jahanja na magarcima, vodi?i ?e vam ispri?ati i zanimljive pri?e o suivotu magarca i ?ovjeka na otoku, i zna?aju ove plemenite ivotinje za ivot oto?ana.

Izlet se organizira svaki dan, osim subotom i nedjeljom, za grupe od minimalno 4 osobe, do 12 osoba. Polazak iz KorÄule je u 8 sati, povratak u 17 sa

Izlet uklju?uje ru?ak u seoskom doma?instvu, u ponudi su jela spravljena prema tradicionalnoj oto?koj recepturi od doma?ih proizvoda i slobodno vrijeme za plivanje.